Cena služeb

- Odtah automobilu od 1600kč + 17kč/km od  místa výjezdu (České Budějovice)

- Dovoz automobilu z EU + poradenství 

- Vyklízení, stěhování cena po domluvě v závislosti na velikosti a náročnosti 

- Uklid bytových i nebytových prostor. Panelový dům 100Kč za bytovou jednotku

- Sekaní trávy v závislosti na rozloze, výšce porostu, svahu, členitosti terénu cena od        2Kč m2

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 2 pracovníci 1000kč/h 

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 3 pracovníci     1200kč/h 

- Jednorázový odvoz do sběrného dvora od 800kč 

- Přeprava dřeva (polena skládaná)  3- 4m3  od 1500kč