Cena služeb

- Odtah automobilu od 1600kč + 12kč/km od  místa výjezdu (České Budějovice)

 možnost i dovoz automobilu z EU + poradenství 

- Vyklízení, stěhování cena po domluvě v závislosti na velikosti a náročnosti 

- sekání trávy v závislosti na rozloze, výšce porostu a svahu  

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 2 pracovníci 800kč/h 

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 3 pracovníci     1000kč/h 

- Jednorázový odvoz do sběrného dvora od 700kč 

- Odvoz suti,hlíny apod. do 1,5 m3  od 1500kč jedno naložení 

- Přeprava dřeva (polena skládaná)  3- 4m3  od 1500kč

- Odvoz břemen,materiálu od 1,5 t do 2,7 t cena po domluvě