Cena služeb

- Odtah automobilu od 1600kč + 15kč/km od  místa výjezdu (České Budějovice)

- dovoz automobilu z EU + poradenství 

- Vyklízení, stěhování cena po domluvě v závislosti na velikosti a náročnosti 

- Sekaní trávy v závislosti na rozloze, výšce porostu a svahu  

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 2 pracovníci 800kč/h 

- Hodinová sazba: Přívěsný vozík s nástavbou (klec) 10m3 + 3 pracovníci     1000kč/h 

- Jednorázový odvoz do sběrného dvora od 700kč 

- Přeprava dřeva (polena skládaná)  3- 4m3  od 1500kč

- Odvoz břemen,materiálu od 1,5 t do 2,7 t cena po domluvě